03-07-08

Rechten van de patiënt

.

Informatiecampagne betreffende de rechten van de patiënt 2007

Opdat de wet betreffende de rechten van de patiënt nog meer bekend zou worden bij patiënten en beroepsbeoefenaars, organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een tweede informatiecampagne.

Met de slogan “Wet ‘Rechten van de patiënt’ – een uitnodiging tot dialoog” legt deze campagne het accent op de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en op de verantwoordelijkheden die voor beide betrokkenen uit die relatie voortvloeien. De kennis en de toepassing van de wet betreffende de rechten van de patiënt kunnen zeker een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in België.

Om de patiënten en de beroepsbeoefenaars meer te informeren over de inhoud van de wet en over de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”, evenals over het partnerschap tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar, stelt de federale overheidsdienst hun enkele bijgewerkte instrumenten ter beschikking:

Hoe kunnen geïnteresseerden brochures, flyers en affiches (in het Nederlands, in het Frans en in het Duits) bekomen?

Geïnteresseerden kunnen de brochure en de flyer downloaden door de bovenstaande link aan te duiden.

Brochures, flyers en affiches kunnen besteld worden:

 

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen
Dienst Legal Management
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel

08:00 Gepost door Sanguinfonds in Klinische studies | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-06-08

Klinische studies (update 02/07/2008)

 

Klinische studies lopende op de dienst Hematologie van het UZA

De medicatie in het vet is NIET terugbetaald voor deze indicatie in België . Deelname aan een studie creëert dus de mogelijkheid om hiermee behandeld te worden.

 • Hodgkin lymfoma (HL)
  • EORTC 20051
   • st I en II
   • standaardbehandeling met chemotherapie en radiotherapie vs aanpassing therapie (verlichten/verzwaren) ifv respons via vroege PET/CT
   • Ambulant
   • Momenteel 3 patiënten
  • EORTC 20012
   • st III en IV
   • ABVD (8 cycli) vs BEACOPP in toenemende dosis, gevolgd door 4 cycli standaard dosis
   • Ambulant
   • Momenteel 1 patiënt
 • Non-Hodgkin lymfoma (NHL)
  • LYM 3001: hervallen folliculair NHL
   • MabThera mono vs MabThera + Velcade
   • Ambulant
  • LYM 3002: Nieuwe diagnose mantelcellymfoom bij niet-transplanteerbare patiënten
   • R-CHOP vs VcR-CAP (Velcade)
   • Dus: mogelijk om MabThera en/of Velcade in eerste lijn bij MCL te kunnen gebruiken
   • Ambulant
 • Acute Myeloide Leukemie (AML)
  • EORTC 06031: nieuwe AML > 75 j
   • Standaardtherapie vs Gemtuzumab Ozogamycine (GO)
   • 1 dosis + 1x/4 weken 8x
   • Opname of ambulant
   • Momenteel 1 patiënt
  • WT1-vaccinatiestudie: AML in remissie, niet-transplantkandidaat
   • Fase I studie met dendritische cellen tegen WT1-tumorantigen
   • Ambulant
 • Chronische Lymfatische Leukemie (CLL)
  • LUCID: hervallen B-CLL met max. 2 voorgaande therapieën
   • fludarabine, cyclofosfamide, MabThera vs fludarabine, cyclofosfamide, MabThera en Lumiliximab
   • Ambulant
   • Momenteel 5 patiënten
 • Multipel Myeloma (MM)
  • CNTO-328: hervallen of refractair MM
   • bortezomib (Velcade) mono vs bortezomib + anti-IL6
   • 4 cycli van 42 d
   • Ambulant
  • IFM 2007-02: nieuw MM < 66 j
   • Velcade/dexamethasone (4 cycli van 21 d) + autograft vs Velcade/thalidomide/dexamethasone (4 cycli van 21 d) + autograft
   • Ambulant
  • IFM 07-01: nieuw MM > 65 j (geen autograft gepland)
   • Lenalidomide/dexamethasone (18 cycli van 28 d) vs melfalan/prednisone/thalidomide (12 cycli van 42 d)
  • e-VOBS: observatiestudie bij start bortezomib (Velcade)
   • Momenteel 4 patiënten
 • Graft-Versus Host Disease (GVHD)
  • Mesenchymale stamcellen (in samenwerking met Universitair Ziekenhuis Luik)
 • Graft Failure (GF)
  • Mesenchymale stamcellen (idem)
  • Momenteel 1 patiënt
 • Autologe Stamceltransplantatie (APBSCT)
  • BOKS: Observatiestudie met Kepivance
  • Momenteel 3 patiënten
 • Diep Veneuse Thrombose (DVT) en/of longembolie (LE)
  • Re-COVER
  • Momenteel 1 patiënt
 • Invasieve Aspergillose (IA)
  • Voriconazole mono vs voriconazole + anidulafungine
  • SOFIA: observatiestudie

Deze pagina zal regelmatig aangepast worden met meer informatie en nieuwe studies. Blijf deze dus volgen...

17:06 Gepost door Sanguinfonds in Klinische studies | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |